FINERA – VAŠ #1 IZBOR ZA DIGITALNU MEDICINSKU OPREMU U HRVATSKOJ!

FINERA D.O.O. usko je specijalizirana za područje radiološke dijagnostike, uređaja za određivanje koštane gustoće, mamografskih uređaja za detekciju karcinoma dojke, sustava za vakuumsku biopsiju dojke, i uređaja za rendgensku dijagnostiku čeljusti i glave.
Tijekom našeg dugogodišnjeg rada opremili smo veliki broj javnih i privatnih zdravstvenih ustanova, o čemu svjedoči naša referentna lista zadovoljnih stranaka.
Obratite nam se s povjerenjem, prema načelu potpunog rješenja nudimo punu paletu usluga koja uključuje: planiranje, odabir, optimizaciju, administrativna rješenja, te aplikativnu i servisnu podršku.